Charlie

Huffish Spirit Dance ”Charlie”

f. 2016-10-14

To read in English, please click here

Han var inte planerad. Pappa, jag och Chiko var i Huddinge en lördag i april och passade på att svänga förbi Chikos uppfödare för att få hjälp med en mjölktand som inte ville lossna. Jag hade när vi köpte Chiko sagt att jag var intresserad av att skaffa en till hund fram mot sommaren. Men efter mycket funderande hade jag, trots stark längtan efter en till pudel, landat i beslutet att låta Oliver få leva ut sin ålderdom utan mer konkurrens än den han ibland får från Chiko.

IMG_0377

Men när vi kom dit fick jag veta att det fanns en hund till mig. Och efter att Chikos tand vickats bort släpptes tre halvvuxna valpar in i en stor hundgård tillsammans med Chiko. Jag gick och hämtade Oliver, och när vi klev in till valparna fick jag hela skaran över mig. Men det var en av dessa valpar som la sig på rygg i mitt knä, och sedan låg där en lång stund och myste och pussade. Det visade sig att detta var Charlie, Chikos kullbror, som var till salu.

IMG_0378

Vi väljer inte djuren, djuren väljer oss skrev min ena moster när jag berättade om mötet med Charlie. Följande torsdag hämtades han hem. Jag är oerhört tacksam till de som möjliggjorde att denna härliga hund fick komma till mig, och för att min familj fått förtroendet att förvalta två hundar ifrån Huffish.

IMG_0381

Charlie och Chiko må vara bröder, men de är väldigt olika. Medan Chiko är en tuff vildingar är Charlie lugn och försiktig. Charlie är väldigt rar, and älskar pussar och kramar. Han är verkligen en stor knähund.

Han var inte planerad, men han var väldigt efterlängtad.

 

 

 

Charlie

He was not at all planned. Chiko, my father and I were in Huddinge a Saturday in April and took the opportunity to visit Chiko’s breeder to get some help with a stubborn milk tooth. When dad bought Dino I had mentioned I was interested in getting another dog in time of the summer. But I had since then, despite a great longing, decided to let Oliver enjoy his last years without having to share me with another dog, except when we were with Chiko.

IMG_0377

But when we arrived I was told there was a dog for me. And after Chiko’s milk tooth had been taken care of he and three other halfgrown puppies were let out in a fenced yard. I went to get Oliver, and as soon as we went into the yard all the puppies jumped me. But one of these puppies laid down on his back in my lap, and then lay there for a long while and cuddled while the others played and ran around. The puppy turned out to be Chalie, Chiko’s brother, who was for sale.

IMG_0378

We don’t choose our pets, our peets choose us one of my aunts wrote to me after I told her about my meeting with Charlie. The following Thursday Charlie was brought home. I am forever grateful to those who made it possible for this delightful dog to become mine, and for my family being entrusted with two dogs from Huffish Poodles.

IMG_0381

Charlie and Chiko may be brothers, but they are very different personalities. Where Chiko is tough and wild, Charlie is calm and careful. Charlie is very loving, and adores kisses and hugs. He’s really one big great lap dog.

He was not planned, but he was very much wished for.