Om bloggen

To read in English, please click here

Följ mig och mina stor pudlar och läs om våra friluftsäventyr! Det kommer att berättas om både gamla och nya vandringar och utflykter samt om hur vi förbereder oss inför framtida eskapader.

Friluftsintresset har alltid funnits. Jag minns turer till fjällen som barn, och utflykter i skogen. Och det har blivit en del turer som vuxen under åren, men det var först när jag blev klar med mina Universitetsstudier som jag fick tiden att ägna mig mer åt vandring och testa nya utmaningar. Förhoppningsvis, genom att skriva om våra äventyr, kan vi ge tips på nya turer och inspirera andra till att ge sig ut i naturen med sina hundar.

Bloggen startades med syfte att berätta om min stor pudel Oliver och våra vandringar och utflykter i skog och fjäll. Men också för att visa på att en äldre och kroniskt sjuk hund inte nödvändigtvis behöver innebära en inaktiv hund. Men snart därefter dök det upp en överraskning i mitt liv; en kullbror till min fars stor pudel fanns till försäljning och till påskhelgen i april 2017 flyttade en 6 månader gammal Charlie hem till mig.

Oliver har levt med ett flertal födoämnesallergier hela sitt liv, och fick efter många års sökande efter svar på hans mag- och tarmproblem sin IBD-diagnos i december 2013 när han var 9 år gammal. I november 2015 konstaterades det också att han har KCS och februari 2016 diagnostiserades han dessutom med godartade cystor i prostata. Alla tre sjukdomar kräver både medicinering och regelbundna kontroller hos veterinären. I juni 2016, 11 år gammal, debuterade Oliver som fjällvandrare.

Till vardags bor vi i en lägenhet i stan tillsammans med vår Cornish Rex Pussel. Jag jobbar som förskollärare och dansar balett och contemporary, men så fort vardagslivet tillåter ger jag och hundarna oss ut på vandringar eller utflykter.

Vi finns också på Instagram där vi heter @poodlehike. Följ oss för en inblick i hundarnas vardag, förberedelser inför vandringar och för fina bilder på hundarna och platser vi besöker.

About the blog

Join me and my standard poodles on our outdoor adventures! You can read about both old and new hikes, and how we prepare for new adventures.

My interest for outdoor recreation have always been there. I remember trips to the mountains as a child, and outings to the forest. And there have been several trips as an adult too through the years, but it wasn’t until I finished my degree at University that I truly had the time for hiking and new challenges. Hopefully, by writing about our adventures, we can show you new places to explore or inspire to go on an outdoor adventure with your dog.

This blog started with the purpose of telling the story about my standard poodle Oliver and our outings to both forest and mountains. But also to show that an elderly and chronicly ill dog doesn’t have to to be the same thing as an inactive dog. But soon thereafter a big surprise came into my life; a littermate of my father’s standard poodle was for sale and Easter 2017 a 6 month old boy named Charlie joined the household.

Oliver has lived with several food allergies his whole life, and after many years of searching for an answer to his stomach issues Oliver recieved his IBD-diagnosis in december 2013 when he was 9 years old. In november 2015 he was also diagnosed with KCS, and in february 2016 it was discovered that he also suffers from an enlarged prostate. All three conditions require medication and regular veterinarian check ups. But in June 2016, at the age of 11, Oliver and I went hiking in the mountains for the first time.

In our everyday life we live in a falt in a town in the south of Sweden together with our Cornish Rex Pussel. I work as preschool teacher and take eveningclasses in ballet and contemporary dance, but as soon as I get a few days off the dogs and I will go on a hike or outing.

You can also find us on Instagram with the username @poodlehike. Follow us for an insight in the dogs everydaylife, as we plan and prepare for new adventures and for photographs of the dogs and places we visit.